Belasting: Heffingskortingen
  1. Finano
  2. Belasting
  3. Termen
  4. Heffingskortingen

Heffingskortingen

Heffingskortingen Een heffingskorting betreft het bedrag dat in mindering mag worden gebracht op de inkomstenbelasting en de premie volksverzekering. Door de toepassing van heffingskortingen hoeven er minder belastingen en premies te worden betaald. Er zijn verschillende soorten heffingskortingen, elke belastingplichtige heeft in ieder geval recht op de algemene heffingskorting. Andere voorbeelden van heffingskortingen zijn de arbeidskorting (voor werkende mensen), de ouderenkorting voor 65+ers, de jonggehandicaptenkorting, de kinder- en combinatiekorting (voor gezinnen met kinderen). Ook zijn er heffingskortingen voor beleggers, mensen die verlof opnemen en alleenstaanden met kinderen.

Gerelateerd aan heffingskortingen

Belastingaftrek: ziektekosten en medicijnen
Ziektekosten en kosten voor medicijnen kunt u in bepaalde gevallen opvoeren als buitengewone uitgave bij de aangifte inkomstenbela…

Meer belasting termen

  • Fiscale partner: Getrouwde stellen of stellen die een partnerschap aan zijn gegaan, zijn automatisch elkaars fis…
  • Heffingvrij vermogen: Het heffingvrije vermogen is het vermogen waarover geen inkomstenbelasting over hoeft te w…

Zoek alle belasting gerelateerde artikelen, nieuwsberichten en termen op Finano gerelateerd aan de term 'heffingskortingen'.

Offerte aanvragen?
Voordelig, gratis en snel!